Blog Wat een traumatische ervaring met je doet

29 jun 2020

Tips die jou helpen bij herstel na traumatische ervaring

Iedereen maakt in zijn leven wel eens nare dingen mee. Meestal verdwijnen deze gebeurtenissen na enige tijd weer uit de gedachten. Ongeveer 80% van de bevolking maakt in zijn leven een dusdanig schokkende ervaring door, dat we spreken van een traumatische ervaring. Dan kan het gaan om een ernstig auto-ongeluk, een overval, (seksuele) mishandeling, of een ic-opname.

Wat doet een traumatische ervaring met je?

Na het meemaken van zo’n schokkende gebeurtenis, ontstaat er vaak een veelheid aan stressklachten. Zo kan het ervoor zorgen dat je:

  • levendige herinneringen of flashbacks krijgt aan wat je is overkomen,
  • niet over de traumatische ervaring praat of de plek waar het is gebeurd vermijdt,
  • veel prikkelbaarder bent, slechter slaapt en somberder wordt.

Dit is een volledig normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Meestal nemen deze klachten na verloop van tijd weer af en treedt er herstel op. In ongeveer 8% van de gevallen nemen de klachten niet af of verergeren ze juist. In dat geval is er mogelijk sprake van een posttraumatische stress stoornis (PTSS).

Trauma en corona

Ook na een trauma gerelateerd aan corona, kunnen angstklachten of langdurige klachten ontstaan. Als je al eerder een trauma hebt meegemaakt, of met PTSS kampte, kan je door de corona-periode meer psychische klachten ervaren. Onzekerheid door de situatie kunnen gevoelens van onmacht en controleverlies bij je oproepen. Of misschien denk je door de beperkende maatregelen aan eerdere traumatische gebeurtenissen, zoals isolatie, maatschappelijke onrust, verlies en ziekte.

Het kan ook zo zijn dat je direct met het coronavirus in aanraking bent gekomen, door je werk als arts of verpleegkundige bijvoorbeeld. Of doordat jijzelf of een naaste besmet is geraakt met het virus. Een IC-opname kan veel lichamelijke, maar ook psychische klachten tot gevolg hebben. Met herbelevingen en nachtmerries, vermijding, prikkelbaarheid en slecht slapen.

Tips die jij zelf kunt toepassen en jou kunnen helpen om het herstel te bevorderen

Tip 1: Houd zoveel mogelijk vast aan je structuur. Zorg dat je je dag/nachtritme behoudt, dus ga niet overdag slapen, sta bijtijds op en eet op vaste momenten. Blijf bewegen, zoals wandelen of fietsen, en onderneem plezierige activiteiten (denk daarbij aan hobby’s of sociale activiteiten).

Tip 2: Onderneem je dagelijkse bezigheden, maar houd balans. Het is goed om werk of andere bezigheden zoveel als mogelijk te blijven oppakken. Als het niet meteen lukt om werk of andere dagelijkse activiteiten (volledig) op te pakken, dan is het ook goed om dat te accepteren. Meestal merk je zelf wel weer als je daar behoefte aan hebt en je hiertoe in staat bent. Tegelijkertijd kan overwerken/vluchten in werk ervoor zorgen dat je gevoelens uit de weg gaat en dat kan de verwerking belemmeren, dus wees hier alert op en plan ook voldoende rust en ontspanning in.

Tip 3: Praat over je klachten of de gebeurtenis. Het bespreken van je klachten of de gebeurtenis met naasten als familie en vrienden, kan heel steunend zijn en opluchten. Op deze manier ga je vermijding van gedachten en gevoelens van de gebeurtenis tegen en dat helpt de verwerking. Ga bij jezelf na hoe je jij je hierover voelt, met wie je wat wil bespreken en waar jouw grenzen liggen.

Tip 4: Schrijf over de nare gebeurtenis en wat het oproept. Gedachten en gevoelens opschrijven helpt om de gebeurtenis en onze gedachten te structureren, de gevoelens te uiten, en zo gedachten en gevoelens aan te gaan in plaats van te vermijden. Alternatieven zijn tekenen, schilderen of muziek luisteren.

Merk je dat het je niet lukt om bovenstaande tips op te pakken, en dat jouw klachten niet afnemen, dan kan er sprake zijn van een PTSS. Gelukkig zijn er effectieve behandelingen, zoals EMDR, die ervoor kunnen zorgen dat klachten afnemen. Neem in dat geval contact op met DiSofa, zodat we kunnen kijken hoe we je kunnen helpen.