Rosaura-GZ-psycholoog-DiSofa

04 mei 2020

Online behandelen in tijden van corona vanuit Israël

Rosaura Polak (GZ-psycholoog) werkt vanuit een kuststadje ten noorden van Tel Aviv voor DiSofa online therapie. In haar woonplaats is de bewegingsvrijheid tijdens ‘corona’ beperkt. Ook met haar cliënten bespreekt ze de effecten van corona. “Ik zie mensen die onzekerder zijn, maar ook heel veel veerkracht”.

Het voordeel van online behandelen is dat de behandelingen gewoon door kunnen gaan. Zowel Rosaura als haar cliënten spreken elkaar vanuit huis. “Ik heb geluk dat ik gewoon kan werken”, vertelt Rosaura. “Als het werk of de activiteiten van mijn cliënten stoppen door corona, vervalt vaak ook de dagstructuur. Terwijl structuur zo veel houvast geeft bij somberheid”.

Voor sommige cliënten zijn bezigheden een manier om weg te vluchten van hun angsten. Werken, sporten of creatief bezig zijn bieden in een normale situatie voldoende afleiding. Door de beperkende maatregelen rondom corona wordt deze groep opnieuw geconfronteerd met angstgevoelens. “Ik leg mijn cliënten uit dat je in deze situatie niet te streng moet zijn voor jezelf”, vertelt Rosaura. “Het helpt je meer om nu lief te zijn voor jezelf en compassie te hebben, dat helpt om de situatie te accepteren”.

Niet voor iedereen pakt de corona-crisis nadelig uit. Rosaura: “De corona-crisis relativeert ook. Cliënten realiseren zich wat ze allemaal wèl hebben. Hun problemen worden kleiner door wat ze om zich heen zien gebeuren. Ook ontstaat er een sterk geloof in zichzelf en de mensen om hen heen. ‘We kunnen dit aan’, hoor ik cliënten zeggen. Daar spreekt zoveel vertrouwen uit.”

De gesprekken met de cliënten over corona krijgen soms een persoonlijk tintje. “Soms vragen cliënten zelf hoe ik omga met de situatie”, legt Rosaura uit. “Of ze wensen me sterkte. Zij weten dat ik in hetzelfde schuitje zit als zij. Dat schept ook een band.”

Israel sloot als een van de eerste landen zijn grenzen om het land te beschermen tegen het corona-virus. Daarna volgden al snel andere maatregelen. Soms gebruikt Rosaura voorbeelden uit haar eigen situatie als ze met cliënten in gesprek is. “In Israel mogen we wel naar buiten, maar in een straal van 100 meter rondom het huis. Dat is nu uitgebreid naar 500 meter. Vanuit mijn huis kan ik gelukkig de zee en de stranden zien en het groen van duinen. Dat maakt het ook draaglijker. De mensen in Israel volgen de noodzakelijke maatregelen over het algemeen goed op. Er is veel zorg voor ouderen. Er is een Joods gezegde ‘Wie een leven redt, redt de hele wereld.’ Dat is veelzeggend in deze tijd”.

Lees ook het verhaal van Elles uit Madrid