Stressklachten & burn-out

Stressklachten en burn-out komen in toenemende mate voor. Naast werk kan dit meerdere oorzaken hebben. Neem je klachten serieus, want hoe langer je wacht hoe groter de kans ontstaat op langdurige uitval.

Klachten die voorkomen bij stress:

 • Vermoeidheid
 • Somberheid
 • Hoofdpijn
 • Concentratieproblemen
 • Gejaagd gevoel
 • Prikkelbaar

Iedereen ervaart wel eens stress, bijvoorbeeld tijdens een drukke periode op het werk of tijdens je studie. Ook je privésituatie kan soms (te)veel van je vragen.

We spreken van een probleem als stress langdurig aanwezig is en leidt tot klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, somberheid, concentratieproblemen, een gejaagd gevoel en prikkelbaarheid. Ook merk je, of merkt jouw omgeving, vaak veranderingen in je gedrag op, zoals afspraken afzeggen, meer op de bank hangen of sneller boos worden.

Herken je dit? Dan is de kans aanwezig dat je een (beginnende) burn-out hebt.

Klachten die voorkomen bij een burn-out

Bij een burn-out heb je te lange tijd teveel van jezelf gevraagd, vaak op meerdere gebieden in je leven. De balans tussen wat je aankunt en wat er allemaal van je gevraagd wordt is niet meer in evenwicht. Het gevolg is dat je je opgebrand voelt en niet meer goed kan functioneren.

Mensen met een burn-out:

 • zijn erg moe
 • gevoelig voor prikkels
 • hebben een korter lontje
 • voelen zich emotioneel instabiel
 • kunnen zich moeilijk concentreren
 • zijn vergeetachtig
 • kunnen zich opgejaagd voelen
 • hebben soms slaapproblemen
 • kunnen diverse lichamelijke (spannings)klachten ervaren

Daarnaast kunnen stemmingsklachten en angst- en paniekklachten ontstaan met daarbij gevoelens van onzekerheid.

Hoe wij stressklachten en burn-outs behandelen:

Om te voorkomen dat het zover komt is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken en je klachten serieus te nemen. Tijdens behandeling bij DiSofa gaan we op zoek naar de oorzaken van jouw klachten. Mensen die een burn-out ontwikkelen zijn vaak perfectionistisch, hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en hebben moeite met nee zeggen.

Wanneer de oorzaken van jouw klachten in kaart zijn gebracht zal de behandelaar samen met jou op zoek gaan naar oplossingen. Je leert hoe je je leven anders kunt inrichten, hoe je anders kunt denken en hoe je met je emoties om kunt gaan. Het doel is dat er weer meer balans ontstaat in jouw leven en dat je weet hoe je die balans vasthoudt.

Werkgerelateerde klachten kunnen door ons worden behandeld, maar deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. In sommige gevallen is het mogelijk om je werkgever (een deel van) de kosten te laten betalen.

Meer weten over hoe wij werken?