Blog Preventieplan voor voorkomen terugval als je je behandeling hebt afgerond

24 jan 2019

Behandeling afgerond. Hoe nu verder?

Het afronden van een psychologische behandeling kan best spannend zijn. Voor je gevoel sta je er vanaf dat moment helemaal alleen voor. Je bent misschien bang dat de klachten weer terug zullen komen.

Bij DiSofa houden we hier rekening mee en bereiden we je al vroeg in de behandeling voor op deze periode. We stimuleren je bijvoorbeeld om tijdens de behandeling alle belangrijke informatie op te schrijven, zodat je dit nog eens terug kunt lezen.

Bewustwording van jouw kennis en vaardigheden

In de behandeling maken we gebruik van jouw sterke kanten en van de kennis en vaardigheden die je zelf al hebt, maar waar je je misschien niet bewust van was. Daarnaast houden we bij het geven van tips en het aanleren van nieuwe vaardigheden rekening met wat bij jou past. Dit maakt het makkelijker om de geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen en toe te blijven passen, ook in de toekomst.

Zelfvertrouwen opbouwen voor de toekomst

De periode tussen het een-na-laatste en het laatste gesprek is langer dan tussen de andere gesprekken. Het liefst minimaal een maand. In deze maand kun je ervaren hoe het is om niet meer regelmatig een gesprek te hebben met je behandelaar. Als dit goed is gegaan dan is duidelijk dat je de behandeling kunt afronden en weer zelfstandig verder kunt. Dit geeft zelfvertrouwen voor de toekomst.

Terugvalpreventieplan: handvatten voor voorkomen van terugval

Aan het einde van de behandeling vul je samen met de behandelaar een terugvalpreventieplan in waarin je drie fasen beschrijft . Dit plan heeft als doel het voorkomen van een terugval en ziet er als volgt uit:

Groene fase

Wanneer je in de groene fase zit heb je geen of nauwelijks klachten. Je kan goed functioneren en loopt niet tegen grote problemen aan.

Oranje fase

In de oranje fase merk je bij jezelf lichte klachten op. Het is belangrijk dat je in deze fase alert bent en actie onderneemt, omdat het gevaar bestaat dat je in de rode fase terecht komt.

Rode fase

De rode fase beschrijft de terugval in je klachten. Je klachten zijn weer volop aanwezig en je kunt niet goed meer functioneren.

Fases beschrijven

Wanneer je start met de behandeling zit je meestal in de rode fase. In de behandeling werken we samen toe naar de groene fase.

De bedoeling is dat je voor elk van deze fasen beschrijft wat je gevoel is, aan welke signalen je kunt merken dat je in deze fase zit en welke acties je moet ondernemen om in de groene fase te blijven of weer in de groene fase terecht te komen.

Laatste tips!

In dit terugvalpreventieplan kun je alle geleerde kennis en vaardigheden kwijt. Geef dit belangrijke document een duidelijk zichtbare plek in huis, zodat je het nog vaak kunt teruglezen. Een andere tip is om het terugvalpreventieplan ook met je naasten te delen, zodat zij weten waar ze op moeten letten en jou kunnen helpen bij het voorkomen van een terugval nadat je jouw behandeling hebt afgerond.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Op de pagina Hoe het werkt lees je meer. Heb je vragen? Je kunt DiSofa altijd bellen of het formulier invullen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.