Blog sociale angst: symptomen en behandeling

04 dec 2018

Sociale angst: symptomen en behandeling

Merk je dat sociale situaties je spanning geven? Ben je bang dat je in gezelschap gaat zweten of blozen? Vermijd je het liefst verjaardagen of vergaderingen? De kans is dan aanwezig dat je last hebt van sociale angst. Merk je dat deze angst je belemmert in je functioneren of lijd je erg onder deze angst dan spreken we van een sociale-angststoornis.

Symptomen van een sociale-angststoornis

Mensen met sociale angst zijn vaak bang voor een negatief oordeel van anderen. Ze gaan er vanuit dat andere mensen negatief over hen denken en houden zichzelf daarom het liefst op de achtergrond. Ook zijn mensen met sociale angst geneigd om in sociale situaties erg op zichzelf te letten. Zo zijn ze bezig met hoe ze erbij staan, hoe ze praten, of ze blozen of zweten en hoe ze op de ander over zullen komen. Dit geeft spanning en zorgt er vaak voor dat zij inderdaad gaan blozen of zweten of niet goed uit hun woorden kunnen komen. Ook blijft er zo minder aandacht over voor het gesprek dat zij voeren of de persoon met wie zij praten, waardoor het gesprek minder goed loopt.

Tot slot zien we vaak dat mensen met sociale angst geneigd zijn om sociale situaties te vermijden, waardoor hun wereldje steeds kleiner wordt en zij soms sociaal geïsoleerd raken.

Behandeling van een sociale-angststoornis

Een sociale-angststoornis is goed te behandelen. De behandeling bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst krijg je uitleg over wat een sociale-angststoornis precies inhoudt en hoe sociale angst kan ontstaan. Vervolgens leer je hoe je de negatieve (vaak irreële) gedachten die je in sociale situaties hebt kunt vervangen door helpende en realistische gedachten. Zo vervang je bijvoorbeeld de negatieve gedachte: ‘ze vinden me vast raar’ door de helpende gedachte ‘ik mag er zijn zoals ik ben’. Ook leer je hoe je in sociale situaties je aandacht kunt richten op de omgeving en de taak waar je mee bezig bent in plaats van op jezelf. Hierdoor leid je jezelf als het ware af en ervaar je minder spanning.
Tot slot word je gestimuleerd om sociale situaties weer op te zoeken en te stoppen met vermijden. Vermijding houdt de angst alleen maar in stand en zorgt ervoor dat je wereld kleiner wordt en dat je jezelf tekort doet. Door sociale situaties op te zoeken geef je jezelf de kans om positieve ervaringen op te doen en uiteindelijk minder bang te zijn voor een negatief oordeel van anderen.

Wil je meer weten? Lees op de pagina Behandelingen wat DiSofa voor jou kan betekenen.