Blog Eigenschappen burn-out

11 mrt 2019

Deze 5 eigenschappen maken jou kwetsbaarder voor een burn-out

In principe kan iedereen een burn-out krijgen. Er zijn echter een aantal persoonlijke eigenschappen die de kans op het ontwikkelen van een burn-out vergroten. Deze vijf veel voorkomende eigenschappen maken jou kwetsbaarder voor het ontwikkelen van een burn-out:

Groot verantwoordelijkheidsgevoel

Mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn geneigd om veel taken op zich te nemen en voelen zich verantwoordelijk om al deze taken tot een goed einde te brengen. Het risico bestaat dat je teveel hooi op je vork neemt en het op den duur niet meer aankunt.

Perfectionisme

Als je perfectionistisch bent wil je alles zo goed mogelijk doen en legt daarmee de lat hoog voor jezelf. Dit kan je helpen om goede resultaten te behalen en veel doelen te bereiken. Het risico is echter dat je teveel van jezelf vraagt en overbelast raakt.

Moeite met het aangeven van grenzen

De ene persoon kan meer aan dan de andere persoon, maar toch heeft iedereen z’n grenzen. Belangrijk is dat je deze grenzen kunt aangeven en ze niet herhaaldelijk overschrijdt. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen die het moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven en nee te zeggen lopen meer risico op het ontwikkelen van een burn-out.

Behoefte aan controle

Er zijn mensen die graag de touwtjes in handen hebben om op die manier een gevoel van controle te ervaren. Controlebehoeftige mensen vinden het vaak moeilijk om taken te delegeren. Ze willen het liefst alles zelf doen. Ook bij deze eigenschap is het gevaar dat je teveel van jezelf vraagt en een burn-out ontwikkelt.

Moeite met hulp vragen

Hulp vragen is voor de ene persoon heel vanzelfsprekend, maar voor de andere persoon ontzettend moeilijk. Mensen die het moeilijk vinden om hulp te vragen lopen soms lange tijd met problemen rond waar ze zelf niet uitkomen, maar waar ze niet de hulp voor willen of durven vragen. Dit kan veel energie kosten en ertoe leiden dat je op den duur vastloopt in je leven.

Naast deze vijf eigenschappen zijn er meer eigenschappen die de kans op het ontwikkelen van een burn-out vergroten. Denk bijvoorbeeld maar aan de neiging jezelf op te offeren, doorzettingsvermogen en moeite met loslaten.

Herkenbaar? Houd jezelf in de gaten!

Herken je meerdere van bovengenoemde eigenschappen houd jezelf dan extra goed in de gaten. Het zijn niet per definitie negatieve eigenschappen. Integendeel, ze zijn soms juist heel positief en hebben veel voordelen. Het gaat er echter om dat je je bewust bent van de risico’s die deze eigenschappen met zich meebrengen. Belangrijk is dat de balans tussen wat je aankunt en wat er van je gevraagd wordt in evenwicht blijft. Wanneer je het idee hebt dat deze balans verstoord is en je herkent de eerder genoemde klachten, zoek dan hulp. De kans is namelijk groot dat je een burn-out hebt ontwikkeld.

In de behandeling van een burn-out leer je van onder andere welke eigenschappen bij jou een rol hebben gespeeld in het ontstaan van de burn-out en hoe je met deze eigenschappen om kunt gaan.