Blog-thuiswerken-vanwege-coronavirus-zo-zorg-je-voor-de-kinderen-en-jezelf

17 mrt 2020

Thuiswerken vanwege coronacrisis? Zo zorg je voor je kinderen en jezelf

Hoe combineer je de zorg voor de kinderen en het thuiswerken tijdens de coronacrisis? Bij DiSofa werkt een GZ-psycholoog uit Madrid die hier al een week ervaring mee heeft!

Als volwassenen zagen we het al een tijdje aankomen: het coronavirus (COVID-19) dat hele landen stil legt. Kinderen krijgen daar ook wel iets van mee, maar de impact komt pas echt als hun (en daarmee jullie) dagroutine komt te vervallen.

Hoe zorg je in deze tijd goed voor je kind(eren) en voor jezelf? Hieronder wat tips om deze tijd zo goed mogelijk door te komen.

De kinderen

Structuur

De dag rustig opstarten en de hele dag spelen: heerlijk! Maar als je ook nog moet werken is dat best lastig! Voor kinderen met huiswerk/ schoolwerk is het vaak prettig om het ritme aan te houden dat de kinderen gewend zijn. Dus: ontbijt, start schoolwerk, pauze met tussendoortje etc. Zorg ook voor voldoende afwisseling. De aandachtsspanne van veel (jonge) kinderen is namelijk vrij kort. Veel kinderen zijn ook gebaat bij een visueel overzicht van de activiteiten. Dit geeft hen overzicht en houvast in deze onoverzichtelijke tijd.

Creativiteit

Bak, knutsel, voetbal, experimenteer, bouw, beweeg. Kijk wat je met je kind(eren) samen kunt doen. Deze omstandigheden kunnen daarmee ook een (extra) gevoel van saamhorigheid geven: je zit nu eenmaal allemaal veel thuis. Maak daar gebruik van.

Planner

“Mama, ik verveel me wat kan ik doen??” Het kan helpen om een overzicht te maken van activiteiten die ze leuk vinden en waar ze tijdens vrij-spel-momenten zelf uit kunnen kiezen. Dit kun je opschrijven of er plaatjes van maken. Zo hoeven ze niet telkens zelf in de nadenk-stand maar kunnen ze aflezen waar ze uit kunnen kiezen (bv puzzelen, lezen, auto’s, poppen etc). Handig!

Back to basic

Waar het virus de hele wereld in verwarring en radeloosheid brengt, geeft het ook ruimte om weer terug te komen bij de basis: het beschermen van je nest. Tijd met elkaar, er met elkaar iets van maken. Niks geen vakantiegevoel, maar hier af en toe bij stilstaan kan de situatie wellicht ook wat draaglijker maken.

En als je zelf aan het werk moet?

  • Maak binnen het gezin goede afspraken wanneer, waar en door wie er gewerkt wordt. Neem dit op in de dagplanning zodat dit inzichtelijk is voor iedereen . Plaats eventueel een klok of zet een timer zodat de kinderen weten tot wanneer je aan het werk bent.
  • Creëer waar mogelijk een rustige werkplek waar je je af kunt zonderen. Dan is het ook voor de kinderen duidelijk  dat je op dat moment niet beschikbaar bent.
  • Hang eventueel een briefje op de deur met bijvoorbeeld de stoplichtkleuren (rood= niet storen, oranje = je mag even kort iets vragen, groen = kom gerust binnen).
  • Probeer op de momenten dat je niet aan het werk bent, je werk ook echt los te laten en beschikbaar te zijn voor de kinderen (computer uit, telefoon weg). Een actieve activiteit met de kinderen doen kan hierbij helpend zijn!

Praat met je kind over het coronavirus

Het virus kan kinderen bang, onrustig of boos maken. Sta stil bij de impact die dit op ze heeft. Dit zal per kind verschillen. Maak ruimte om hierover te praten en informatie over te delen.

  • Er zijn diverse kind-gerichte filmpjes en flyers beschikbaar met goede uitleg, voor alle leeftijden. Kijk eerst zelf goed of je kind de informatie die gedeeld wordt aan kan.
  • Denk ook goed na over het moment op de dag; net voor het slapen gaan kan soms minder handig zijn. Sluit in ieder geval met iets positiefs af voordat ze gaan slapen.
  • Misschien is dit ook een moment om goed te bedenken of bestaande regels op dezelfde wijze gehandhaafd moeten worden of dat ze soms wat losgelaten kunnen worden. Zodat je eigen frustratietolerantie, maar ook die van de kinderen wat meer ruimte krijgt.

Vergeet de kleintjes niet!

Bij wat oudere kinderen kun je vaak wat makkelijker aflezen hoe het met ze gaat en waar ze ‘ last’ van hebben. Ze kunnen dit vaak ook wat makkelijker verwoorden. Maar ook voor jonge kinderen heeft de verandering van structuur en de eventuele spanning die je als ouder hebt over de situatie impact. Ook voor hen is het zinvol om te zorgen voor structuur en afwisseling.

En de groten dan?

Als puber met je ouders en (kleine broertjes/ zusjes) opgesloten zitten. Tja… de vraag is hoe leuk dit voor hen is! Geef hen de ruimte om contact te onderhouden met hun vrienden van school/uit de buurt. Waar dit nu minder (of helemaal niet!) face-to-face kan, zullen ze wat meer behoefte hebben aan online contact. Wellicht iets om in deze tijd iets meer ruimte voor te geven.

Social media

Nam dit al veel tijd in beslag; nu kun je er echt je hele dag mee vullen! Bedenk hoe je als voorbeeld naar je kinderen wilt zijn en stem daar je beeldschermgedrag op af. Sowieso ook goed om af en toe even weg te zijn van het corona-nieuws!

Wordt het je allemaal teveel? Maakt het je buitensporig angstig? Neem dan gerust contact op met DiSofa!